Rolf Norling Prostatacancer - Dagsedlar om Världens örfil

Dagsedlar om Dödlig cancer och levande liv

En galen hypokondriker

2016-09-23

Med aggressiv spridd cancer i skelettet, hjärtflimmer, hjärtsvikt och kärlkramp kryddat med diabetes och Artros och en Cysta i njurarna har jag sannerligen inget behov av att leta sjukdomar som en galen hypokondriker.

Ändå när jag vaknar mitt i natten och ena armen inte går att röra, att det är kramp i vadbenets framsida eller bränner under fötterna är det lätt att spekulera. För att nästa natt har kramp i andra armen och andra benet är bortdomnat och det har uppstått ett stort blåmärke på armen.

Vad är det som händer, har jag fått MS, det börjar med att det känns som kuddar under fötterna, eller ALS eller Leukemi rent av. Mamma hjälp !.... och hon är död mitt i alltihopa, inte så konstigt i och för sig hon skulle varit ett-tusen fyrahundra sextiotre om hon levat.. Lotta då, Lotta hjälp, vad händer?

Jag går på morfin mot smärtor, frågan är alltid hur mycket jag behöver eller om jag behöver öka dosen. Det är fritt fram bara jag inte har smärtor. Som sagt, jag går på morfin och smärtorna försvinner, eller dom finns på nåt sätt i lagret bakom som nån slags fantomkänsla. Inte ont med finns ändå. Jag får ta hur mycket jag vill men jag vill helt inte alls, för dels blir man såsig i kolan, dels trög i magen… och allvarligt talat tvärtom vore inte mycket bättre det… såsig i magen och trög i kolan… nä, inte jag inte, nej tack!

Det var när jag glömde ta laxermedel som det plötsligt slog mej, undrar vad det har för biverkningar.

Jag kollar i FASS… hmmmm Laxiriva…. Biverkningar…

 

- tecken på allergi, som hudutslag, klåda, hudrodnad, andnöd, andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

- tecken på förändringar i kroppens vätske- eller elektrolytbalans, som svullnad (främst i vristerna), känsla av svaghet, uttorkning, ökande trötthet eller ökad törst i kombination med huvudvärk. Dessa symtom kan vara ett tecken på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.

 

Även följande biverkningar kan förekomma:

- magont

- lindrig diarré (ofta i början av behandlingen; går i allmänhet över då du minskar antalet dospåsar per dag)

- illamående

- kräkningar

- uppsvullen mage (känsla av uppkördhet)

- ljudliga tarmrörelser (kurrande mage)

- flatulens

- ömhet kring ändtarmsöppningen

- matsmältningsbesvär.

Men herregud, och det här bara för en lätt medicin som ska ta bort en enkel biverkning från en annan mer ordinarie, Var ska detta sluta månne? Jag får gå vidare och se vilka biverkningar roten till den onda har, till själva morfinet… Fass igen:

Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer. Ja, men så långt stämmer det ju, det är ju just därför jag får det men biverkningarna då?

Trög mage känner vi redan till men det kanske finns fler. Bäst att kolla vidare.

Vanliga bilverkningar låter ju som man ska börja med:

Huvudvärk. Dåsighet, som brukar avta efter några dagar. Ofrivilliga muskelsammandragningar. Kramp i luftvägar, dämpad hostreflex. Buksmärtor, nedsatt aptit, förstoppning, obehagskänsla i övre delen av buken. Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering. Svårighet att kasta vatten, muntorrhet, svettning, hudutslag, klåda. Sömnlöshet, kraftlöshet, desorientering.

Oj då det är lika bra att titta på de lite mindre vanliga också det vore konstigt om jag inte hade nån av dem:

Nedsatt andningsfunktion, ansiktsrodnad. Hjärtklappning, yrsel, krampanfall, muskelspänningar, känselstörningar. Pupillförminskning. Lungödem. Buksmärtor (kolik), tarmvred. Kramp i urinledare, kramp i gall- och urinvägar. Smakförändringar. Omtöckning, humörsvängningar, känsla av upprymdhet, rastlöshet, hallucinationer, nedstämdhet, diffus känsla av obehag. Utebliven menstruation, minskad sexlust, impotens. Förhöjda levervärden.

Ja vad ska man säga, smakförändringar lider jag verkligen av och då menar jag lider. Nästan ingenting är gott längre och här kom krampen, den känner jag av varje natt och konstigt nog så är det där med utebliven mens ingen nyhet för mej. Nu börjar ju listan bli ganska lång och jag har knappt börjart det finns ju nästa inga biverkingar kvar till dom andra 15-20 medicinerna jag tar. Kanske jag ska kolla på Cancermedicinen och börjar med den viktigaste, XTANDI:

Xtandi innehåller den aktiva substansen enzalutamid. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.Xtandi innehåller den aktiva substansen enzalutamid. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.

Jo, men det stämmer det är den jag tar, den som kostar 1000 kronor om dan… En sån dyr medicin ska väl ändå inte dras med biverkninga. Låt se på vanliga:

Krampanfall rapporterades hos 5 av 1 000 personer som tar Xtandi och färre än 1 av 1000 personer som tar placebo.

Sedär, där kom krampen igen mer då:

Fall, benbrott, ångestkänsla, torr hud, klåda, svårigheter att minnas, bröstförstoring hos män (gynekomasti), symtom på rastlösa ben-syndrom (en okontrollerbar vilja att röra en del av kroppen, vanligtvis benen), minskad koncentrationsförmåga, glömska

Ingen känd (frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgänglig data) Muskelvärk, muskelkramper, muskelsvaghet, ryggsmärta, förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram), orolig mage inklusive illamående, utslag, kräkningar, svullnad i läppar, tunga och/eller hals, minskat antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller blåmärken), diarre

Oj, där fanns en hel del godis som jag tydligt känner av men jag tar en viktig Cancermedicin till, Zoladex, ett implantat som sitter i magen i 10 veckor innan dom sätter in ett nytt igen. Bäst att kolla det med

Vad säger då FASS:

Zoladex ges till män för behandling av prostatacancer.

Jo precis, det är därför jag får den sen var det ju det här med biverkningarna här är listan ganska lång

•Minskad sexlust

•Impotens

•Värmevallningar och kraftig svettning. Dessa biverkningar kan kvarstå (ibland i månader) efter avslutad behandling med Zoladex

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

•Minskning av sockerbalansen i blodet

•Onormala känselförnimmelser (t.ex. myrkrypningar, stickningar)

•Ryggmärgskompression

•Hjärtsvikt, hjärtattack

•Blodtrycksförändringar

•Hudutslag

•Skelettsmärta

•Förstoring av bröst hos män

•Reaktioner vid injektionsställe (t.ex. rodnad, smärta, svullnad, blödning). Det kan förekomma skador (t.ex. skador i magens blodkärl) vid injektionsstället efter administrering av Zoladex. I mycket sällsynta fall har det lett till en allvarlig blödning. Kontakta genast läkare om du upplever något av följande symtom: smärta i magen, svullnad i magen, andnöd, svindel och nedsatt medvetande

•Minskning av bentäthet

•Viktökning

•Humörförändringar, depression

 

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 människor)

•Överkänslighetsreaktioner

•Ledsmärta

•Förträngning av urinväg

•Ömhet i brösten

 

Ni ser att mycket av cancermedicinerna handlar om minskad sexlust och impotens. Det är inget män brukar gilla att prata om men många får ta för att inte alternativet ska ta över istället… den mörka döden.

Den här listan börjar bli så lång men jag kan inte låta bli att titta på nån hjärtmedicin också t.ex. Zeloken soc bara för att tabletten är störst och jobbigast för många att svälja. Fass:

Metoprolol Sandoz används vid följande tillstånd:

• högt blodtryck

• kärlkramp (angina pectoris)

• rubbningar av hjärtrytmen med snabb puls

•behandling efter akut hjärtinfarkt 

• obehagliga förnimmelser då hjärtat slår oregelbundet och/eller alltför kraftigt 

•förebyggande av migrän

•behandling av hjärtsvikt

Jag tar den största som är på 200 mg precis av de orsaker som står här… konstigt va. Handlar FASS om mej?

Och sen det här med biverkningar:

Vanliga

•yrsel, huvudvärk

•långsam hjärtrytm (bradykardi), balansstörningar (mycket sällan tillsammans med förlorat medvetande), hjärtklappning

•kalla händer och fötter

•andnöd vid ansträngning

•illamående, kräkning, magsmärta, diarré, förstoppning

 

Mindre vanliga

•viktökning

•depression, dåsighet, sömnstörningar, mardrömmar

•myrkrypningar, stickande känsla och domningar i huden (parestesi)

•hjärtsvikt, rubbning av överledningen av den elektriska impulsen från förmaket till kammaren (AV-block av grad I), smärta i hjärttrakten (bröstsmärtor)

•kramper i luftrörens muskulatur (bronkospasmer)

•hudutslag (psoriasisliknande nässelutslag och dystrofiska hudförändringar), ökad svettning

•muskelsammandragningar

•ökad mängd vätska i kroppsvävnaderna (svullnader)

Ja, vad ska man säga jag har såklart inte alla dom här biverkningarna men en del är ständigt återkommande

Nu orkar inte jag mer och säkert inte ni heller, det var ändå bara början på listan. Lasix ger yrsel och nedsatt hörsel, vem kunde tro det, Imdur , Trombyl. Lipathyl, diogxin, Ramipril har sina beskärda delar av biverkningar. Jag hittar mina kramper, mina blåmärken och om mina domningar bland biverkningarna. Skönt på ett sätt för jag slipper vara en galen hypokondriker

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)